Veelgestelde vragen

Alcohol in Lucky

Sinds 1 januari 2014 is de alcoholleeftijd door de regering verhoogd. Door deze nieuwe wet mag er alleen nog alcohol geschonken aan mensen van minimaal 18 jaar oud.

In Lucky delen wij 18+ bandjes uit op vertoon van een geldig I.D bewijs. Met dit bandje kan je bij de bar een alcoholisch drankje bestellen.

Wat zijn de huisregels van Lucky?

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die in ons bedrijf gelden. Bij het bezoeken van onze locatie verplicht u zich, zich aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

Brandbeveiliging
1. Bij ons liggen brandinstructies ter inzage. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand en waarschuw medewerkers van ons bedrijf. Volg de instructies op van de BHVers.

Camera’s
2. Op diverse plaatsen in en om het bedrijf hangen camera’s. Een ieder die ons bedrijf inclusief terrein bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden die bevoegd zijn deze beelden op te vragen.

Consumpties
3. Consumpties dienen gekocht te worden met de daarvoor bestemde munten en-of a contant.  Het is niet toegestaan eigen drank en etenswaar mee naar binnen te nemen of op het terrein te nuttigen.

Eigendommen
4. Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het gebouw; hieronder vallen ook etenswaren, glas/flesjes/blikjes en dranken. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

Gevonden voorwerpen
5. Gevonden voorwerpen dient u bij de entreekassa in te leveren.

Handel in goederen
6. Het is verboden in of rond het bedrijf goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.

Klachten
7. Wanneer u klachten heeft van welke aard ook, kunt u deze bij onze directie melden. Klachten dient u altijd z.s.m. na het moment van ontstaan daarvan te melden, bij gebreke waarvan uw klachtrecht vervalt.

Kledingvoorschrift
8. Uw kleding dient er verzorgd uit te zien. De directie van Lucky behoudt zich het recht voor gasten de toegang te weigeren indien zij ‘aanstootgevende*’ kleding dragen, zoals sportschoeisel/kleding, shorts, hoofddeksels, clubkleding, etc.

*Onder ‘aanstootgevende’ kleding verstaan wij ‘ergernis opwekkende/ provocerende’ kleding.

Ongewenste intimiteiten
9. Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.

 

Parkeren/rijwielstalling
10. U dient uw voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien u zich hieraan niet houdt loopt u het risico dat uw voertuig wordt verwijderd. Op het terrein van Lucky geldt een maximum snelheid van 15 km/h.

Samenscholing
11. Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing de samenscholers onmiddellijk te verwijderen en de toegang tot ons bedrijf te ontzeggen.

Verbandtrommel/EHBO
12. Bij de directie is een verbandtrommel aanwezig en eerste hulp kan worden verleend.

Wapens
13. Het dragen en gebruiken van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Er bevindt zich een wapen/drugskluis bij de ingang. Bij het niet afgeven zal aangifte bij politie worden gedaan.

Verdovende middelen

 1. Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.

Er bevindt zich een wapen/drugskluis bij de ingang. Bij het niet afgeven zal aangifte bij politie worden gedaan.

Fouilleren/detectiepoorten
15. Bij entree van het gebouw, maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Aanwijzingen personeel
16. Alle aanwijzingen van medewerkers van dit bedrijf dient u direct op te volgen.

Geluid(sniveau)
17. In diverse zalen in ons bedrijf wordt meer dan 85 DB(a) aan geluid geproduceerd. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in deze zalen geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico.

Geweld

 1. Het is ten strengste verboden om geweld te gebruiken of te dreigen met geweld.

 

Opnameapparatuur en/of opnames met mobiele telefoons

 1. Het is zonder schriftelijke toestemming van de directie niet toegestaan om met behulp van opnameapparatuur en/of mobiele telefoons te filmen en/of te fotograferen. Bij het ongevraagd verspreiden van dit materiaal zal door Lucky aangifte gedaan worden .

Bij constatering van overtreding van deze regel zal het materiaal in beslag genomen worden en zullen de gemaakte opnames vernietigd worden.

 

Roken

 1. Het is binnen Lucky slechts toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen ruimtes. Bij overtreding van het rookverbod kan een eventueel door de overheid opgelegde boete op u verhaald worden. ID nummer: BWBR0004302, artikel 11 van de tabakswet.

 

Alcoholgebruik

 1. Het kopen en nuttigen van alcoholische dranken onder de leeftijd van 18 jaar is bij de wet verboden. Lucky hanteert alcoholbandjes, die op vertoon van een geldig ID afgegeven worden. Misbruik hiervan kan consequenties als verwijdering of overdraging aan politie tot gevolg hebben.

 

Legitimatie verplicht

 1. Elke bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig ID (paspoort of rijbewijs) en dient dit op verzoek te kunnen tonen (geen kopie). Misbruik hiervan kan consequenties als inname ID, verwijdering of overdraging aan politie tot gevolg hebben.
WIFI – Is er gratis wifi aanwezig in Lucky?

Ja! We hebben ook gratis wifi in Lucky. De naam van het het netwerk is Lucky Free Public Wifi. Het enige wat je hoeft te doen is je telefoon te verbinden met het netwerk.

FOTO – Mijn foto staat niet online of wil ik laten verwijderen?

Tijdens een Lucky evenement worden er foto’s gemaakt. Wij plaatsen een selectie van deze foto’s online in het foto & video archief. Staat jouw foto er niet tussen? Dan is deze niet door onze kwaliteitsselectie gekomen. Deze foto kun je niet opvragen. Op verzoek kunnen wij jouw foto verwijderen uit het archief. Vul het onderstaande formulier in zodat wij precies weten om welke foto het gaat.

  Naam (verplicht)

  Email (verplicht)

  Onderwerp

  Link naar foto

  Uw bericht